Skip to main content Skip to page footer
Independent Partner

truu air Aviation Pro serija.
Trajna dezinfekcija zraka u kabini i svih dodirnih površina od 360°.

Bilo da se nalazi u zraku ili na zemlji, u zračnom je prometu bitno izbjeći kontaminaciju, boriti se protiv izvora infekcije i osigurati aktivnu zaštitu od uzročnika bolesti. truu air premazi neutraliziraju štetne tvari 24 sata dnevno, 7 dana tjedno na svim podlogama. Zrakoplovi se u kratkom vremenu mogu u potpunosti premazati iznutra, pa su mjesecima zaštićeni od virusa, bakterija i drugih uzročnika bolesti.

 

Dugotrajni premazi s dugoročnim 
dezinfekcijskim i antibakterijalnim učinkom.

  • Premaz otporan na habanje na dodirnim površinama i prozorima
  • Sjedala bez uzročnika bolesti
  • Nanočestice prodiru u unutrašnjost ventilacijskih sustava i čine ih antimikrobnim
  • Sanitarni područja koja se samostalno dezinficiraju sprječavaju prijenos prilikom dodira
  • Dugotrajni učinak čišćenja, čak i za vrijeme pogonskih stanki

 

Uspostavi kontakt

 

Tri mjeseca zaštićen
u samo dva koraka.

Korak 1
Premaz kabine

Prskanje od 360° od naprijed prema natrag sa zatvorenim zasunima. Sve su površine obložene nanočesticama.

Korak 2
Premaz prozora

Svi se prozori oblažu otvoreni pomoću krpe. Premazi se osuše u roku od najviše 4 sata.

truu air pro.
Daljnji prilagođeni higijenski koncepti.