Skip to main content Skip to page footer
Independent Partner

Izjava o zaštiti podataka.

Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava vrstu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „podaci”) u okviru naše internetske ponude i povezanih internetskih stranica, funkcija i sadržaja te vanjske mrežne prisutnosti, kao što je naš profil društvenih medija (u daljnjem tekstu „internetska ponuda”). S obzirom na upotrijebljenu terminologiju, npr. „Obrada” ili „nadležna osoba”, upućujemo na definicije iz članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Nadležna osoba

truu gmbh
Westring 14
DE-75180 Pforzheim

ceo@truu.com
Tel +49 7231 1333500
CEO: Timo Krause

Sjedište društva: Pforzheim
Matični broj društva, Register: Amtsgericht Mannheim HRB 712237
Porezni broj / FPA: DE278493332

Vrsta obrađenih podataka:

- Stvarni podaci (npr. imena, adrese).
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
- Kontaktni podaci (npr., e-pošta, brojevi telefona).
- Podaci o sadržaju (npr., unos teksta, fotografije, videozapisi).
- Podaci o uporabi (npr. posjećene internetske stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).
- Metapodaci ili podaci o komunikaciji (npr., informacije o uređaju , IP-adrese).

Kategorije dotičnih osoba

Posjetitelji i korisnici mrežne ponude (u daljnjem tekstu dotične osobe nazivamo ukratko „korisnici”)

Svrha obrade

- Pružanje mrežne ponude, njezinih funkcija i sadržaja.
- Odgovaranje na zahtjeve i komunikacija s korisnicima.
- Mjere sigurnosti.
- Mjerenje optimizacije dometa / Marketing

Upotrijebljeni pojmovi

„Osobni podaci“ sve su informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu „dotična osoba”); fizička osoba može se identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. kolačić) ili uz pomoć jednog ili više posebnih karakteristika za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

„Obrada osobnih podataka“ svaki je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima. Pojam seže daleko i pokriva praktički svako rukovanje podacima.

„Pseudonimizacija“ znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama da bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

„Izrada profila“ se odnosi na svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem te fizičke osobe.

„Voditelj obrade“ jest fizička ili pravna osoba, državna ustanova ili druge institucije koje same ili zajedno s drugima određuju svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

“Izvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, državna ustanova ili druge institucije koje obrađuju osobne podatke u ime nadležne osobe.

Temeljne pravne osnove

U skladu s člankom 13 OUZP-a, obavještavamo Vas o pravnoj osnovi naše obrade podataka. Osim ako se u izjavi o zaštiti podataka ne spominje temeljna pravna osnova, primjenjuje se sljedeće:  Pravna osnova za dobivanje suglasnosti jest čl. 6 st. 1. točka a i čl. 7. OUZP-a, pravna osnova za obradu za obavljanje naših usluga i izvršenje ugovornih mjera, kao i odgovor na upite jest čl. 6. st. 1. točka b OUZP-a, pravna osnova za obradu da bismo ispunili naše pravne obveze jest čl. 6. st. 1. točka. c OUZP-a, a pravna osnova za obradu da bi se zaštitili naši legitimni interesi jest čl. 6. st. 1 točka f OUZP-a. U slučaju da vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, članak 6. stavak 1. t. d OUZP-a služi kao pravna osnova.

Mjere sigurnosti

U skladu s člankom 32. OUZP-a poduzimamo odgovarajuće tehnička razmatranja, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe i vrsta, opseg, okolnosti i svrhe obrade te različitu vjerojatnost i težinu rizika za prava i slobode fizičkih osoba i organizacijske mjere da bi se osigurala razina zaštite primjerena riziku.

Mjere uključuju posebno osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka kontroliranjem fizičkog pristupa podacima, kao i njihov pristup, unos, otkrivanje, dostupnost i segregacija. Osim toga, uspostavili smo postupke kojima se osigurava ostvarivanje prava osoba čiji se podaci obrađuju, brisanje podataka i rješenje za ugrožavanje podataka. Nadalje, uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka već tijekom razvoja ili odabira hardvera, softvera i postupaka, u skladu s principom zaštite podataka tehničkim uređenjem i unaprijed postavljenim podacima koji su prilagođeni zaštiti podataka (čl. 25. OUZP-a).

Suradnja s izvršiteljima obrade i trećim stranama

Ako tijekom naše obrade otkrijemo podatke drugim osobama i tvrtkama (izvršiteljima obrade ili trećim strankama), prenosimo im ili im na drugi način odobravamo pristup podacima, to se obavlja samo na temelju pravnog dopuštenja [npr. ako je prijenos podataka trećim strankama, kao što je pružatelji usluga platnog prometa, u skladu s člankom 6. st. 1. točka b OUZP-a neophodno za ispunjenje ugovora], Vašeg odobrenja, pravne obaveze koja to predviđa ili na temelju naših legitimnih interesa (npr. prilikom korištenja agenata, internetskih hostova itd.).

Ako trećim strankama povjerimo obradu podataka na temelju takozvanog „ugovora o obradi naloga”, to se obavlja na temelju članka 28. OUZP-a.

Transferi trećim zemljama

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU) ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP)) ili ako to činimo u kontekstu korištenja usluga trećih stranaka ili otkrivanja odnosno prijenosa podataka trećim strankama, to će se učiniti samo ukoliko je to učinjeno kako bismo ispunili naše (pred)ugovorne obveze, na temelju Vašeg pristanka, na temelju pravne obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Podložno pravnim ili ugovornim odobrenjima, podatke ćemo obrađivati ili ostavljati u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni posebni uvjeti iz članka 44. i.d. OUZP-a. To znači da se obrada provodi, primjerice, na temelju posebnih jamstava, kao što je službeno priznata određivanje razine zaštite podataka koja je u skladu s EU-om (npr. za SAD putem "sustava zaštite privatnosti") ili poštovanja službeno priznatih posebnih ugovornih obveza (takozvane „standardne ugovorne klauzule”).

Prava dotičnih osoba

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se predmetni podaci i za informacije o takvim podacima, kao i za dodatne informacije i kopije podataka u skladu s člankom 15 OUZP-a.

U skladu s čl. 16. OUZP-a imate pravo zatražiti popunjavanje Vaših osobnih podataka ili ispravak netočnih podataka koji se odnose na Vas.

U skladu s člankom 17 OUZP-a imate pravo zatražiti da se odgovarajući podaci odmah izbrišu odnosno da alternativno u skladu s člankom 18. OUZP-a zatražite ograničavanje obrade osobnih podataka.

Imate pravo zatražiti da podaci koji se odnose na Vas, koje ste nam dali, dobiju u skladu s člankom 20. OUZP-a i zatražite njegov prijenos drugim voditeljima obrade.    

Nadalje, prema čl. 77. OUZP-a imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Pravo na opoziv

Imate pravo opozvati privolu danu u skladu s člankom 7. (3.) OUZP-a s učinkom za budućnost.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na buduću obradu podataka koji se odnose na Vas u skladu s člankom 21. OUZP-a. Prigovor se može posebno podnijeti protiv prerade u svrhu izravnog marketinga.

Kolačići i pravo na prigovor u slučaju izravnog marketinga

„Kolačići” označavaju male datoteke pohranjene na korisničkim računalima. Različite informacije mogu se pohraniti u kolačić. Kolačić se prije svega upotrebljava za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojem se kolačić pohranjuje) tijekom ili nakon posjeta unutar internetske ponude. Privremeni kolačići ili „kolačići sesije” ili „prolazni kolačići” jesu kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti mrežnu ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom kolačiću se može, na primjer, sadržaj košarice pohraniti u internetskoj trgovini ili u statusu prijave. Kolačići se nazivaju "kontinuirani" ili "trajni" i ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Na taj se način status prijave na primjer može spremiti ako ih korisnici posjete nakon nekoliko dana. Slično tome, takav kolačić može pohraniti interese korisnika koji se koriste u svrhu mjerenja raspona ili marketinga. „Kolačić treće strane” znači kolačići koje nude pružatelji usluga koji nisu odgovorni za internetsku ponudu (u suprotnom, ako su to samo njegovi kolačići, nazivaju se „kolačići prve strane”).

Možemo upotrijebiti privremene i trajne kolačiće i pojasniti to u okviru naše izjave o zaštiti podataka.

Ako korisnici ne žele da se kolačići pohranjuju na svom računalu, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Isključenje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove internetske ponude.

Opći prigovor na upotrebu kolačića koji se upotrebljavaju u svrhe internetskog marketinga može se objasniti velikim brojem usluga, posebno u slučaju praćenja, putem internetske stranice SAD-a http://www.aboutads.info/choices/ ili stranice EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Nadalje, pohrana kolačića može se postići tako da ih isključite u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u tom slučaju možda neće moći koristiti sve funkcije ove internetske ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani ili ograničeni u njihovoj obradi u skladu s člancima 17. i 18. OUZP-a. Osim ako nije izričito navedeno u kontekstu ove izjave o zaštiti podataka, podaci koje pohranjujemo bit će izbrisani čim više nisu potrebni za svoju svrhu, a brisanje nije isključeno pravnim obvezama čuvanja podataka. Ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni za druge i zakonski dopuštene svrhe, njihova će obrada biti ograničena. To znači da su podaci blokirani i ne obrađuju se u druge svrhe. To se, primjerice, odnosi na podatke koji se moraju sačuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

U skladu sa zahtjevima u Njemačkoj zadržavanje se provodi posebno za deset godina u skladu s člancima 147. (1.) Poreznog zakona u Njemačkoj (AO), 257. (1.) br. 1. i 4., stavka 4. njemačkog trgovačkog koda (knjige, evidencija, izvješća o upravljanju, računovodstvenim dokumentima, komercijalne knjige, relevantne dokumente itd.) i 6 godina u skladu s člankom 257. (1.) br. 2. i 3., stavka 4. njemačkog trgovačkog zakonika (HGB) (poslovno pismo).

U skladu sa zakonskim zahtjevima u Austriji, čuvanje se provodi 7 godina u skladu s člankom 132., stavka 1. BAO (Savezni porezni zakonik) (računovodstveni dokumenti, primici/računi, računi, primici, poslovni dokumenti, obračun i rashodi itd.), 22 godine u vezi sa zemljištem i 10 godina u slučaju dokumenata koji se odnose na elektronički isporučene usluge, telekomunikacije, radijske i televizijske usluge koje se pružaju nepoduzetnicima u državama članicama EU-a za koje se koristi Mini-One Stop-Shop (MOSS).

Terapijske usluge i treniranje

Podatke naših klijenata i zainteresiranih stranaka i drugih klijenata ili izvođača radova (ukratko „klijenti”) obrađujemo u skladu s člankom 6. st. 1. točka b OUZP-a da bismo im pružili naše ugovorne ili predugovorne usluge. Ovdje obrađeni podaci, način, opseg i svrha te nužnost njihove obrade određuju se odnosnim ugovornim odnosom. Obrađeni podaci uglavnom uključuju podatke o stanju i glavne podatke klijenata (npr. ime, adresa itd.), kao i podatke za kontakt (npr. adresa e-pošte, telefon itd.), podatke o ugovoru (npr. korištene usluge, naknade, imena osoba za kontakt itd.) i podatke o plaćanju (npr. bankovne podatke, povijest plaćanja itd.).

U okviru naših usluga možemo obraditi i posebne kategorije podataka u skladu s člankom 9. (1.) OUZP-a, posebno informacijama o zdravlju klijenata, po mogućnosti u odnosu na njihov seksualni život ili seksualnu orijentaciju, etničko podrijetlo ili vjerska ili ideološka uvjerenja. Osim toga, po potrebi zahtijevamo u skladu s čl. 6. st. 1., točka a., čl. 7., čl. 9. st. 2. točka a OUZP-a izričitu suglasnost klijenata i na drugi način obrađujemo posebne kategorije podataka u zdravstvene svrhe na temelju članka 9. (2.) točka h OUZP-a, članak 22. (1.), br.1, točka b njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG).

Ako je potrebno za ispunjavanje ugovora ili prema zakonskoj potrebi, otkrivamo ili prenosimo podatke klijenata tijekom komunikacije s drugim stručnjacima, glede ispunjavanja ugovora koji su potrebni ili obično uključeni od treće stranke kao na primjer agencije za naplatu ili usporedivi pružatelji usluga, ako to služi pružanju naših usluga u skladu s člankom 6. st. 1. točka b OUZP-a, ako je propisano zakonom u skladu s člankom 6. st. 1. točka c OUZP-a, ako služi našem ili klijentovom interesu za učinkovitu i isplativu zdravstvenu skrb kao legitimni interes u skladu s člankom 6. st. 1. točka f OUZP-a ili ako je potrebno u skladu s člankom 6. st. 1. točka d OUZP-a kako bi se zaštitili važni interes klijenata ili druge fizičke osobe ili u okviru suglasnosti s člankom 6. st. 1. točka a, i člankom 7. OUZP-a.

Podaci se brišu kada više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza skrbi kao i za rješavanje bilo kakvih jamstava i sličnih obveza, pri čemu se potreba za zadržavanjem podataka provjerava svake tri godine; uostalom se primjenjuju zakonske obveze zadržavanja.

Ugovorne usluge

Podatke naših ugovornih partnera i zainteresiranih stranaka te drugih kupaca, klijenata, nalogodavaca ili ugovornih partnera (ukratko „ugovorni partneri“) obrađujemo u skladu s člankom 6. st. 1. točka b OUZP-a da bismo im pružili naše ugovorne ili predugovorne usluge. Ovdje obrađeni podaci, način, opseg i svrha te nužnost njihove obrade određuju se odnosnim ugovornim odnosom.

Obrađeni podaci uključuju glavne podatke naših ugovornih partnera (npr. imena i adrese), podatke za kontakt (npr. adrese e-pošte i brojeve telefona) kao i podatke o ugovoru (npr. korištene usluge, sadržaj ugovora, ugovornu komunikaciju, imena osoba za kontakt) i podatke o plaćanju (npr. bankovne podatke, povijest plaćanja).

U načelu ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka, osim ako je dio ovlaštene ili ugovorne obrade.

Obrađujemo podatke koji su potrebni za uspostavu i izvršenje ugovornih usluga i ističemo njihovu nužnost, ako to nije jasno za ugovorne partnere. Objavljivanje vanjskim osobama ili tvrtkama se vrši samo ako se to zahtijeva na temelju ugovora. Prilikom obrade podataka koji su nam dostavljeni u kontekstu naloga, djelujemo u skladu s uputama klijenata kao i pravnim normama.

Kao dio korištenja naših mrežnih usluga, možemo pohraniti IP adresu i vrijeme odgovarajuće korisničke aktivnosti. Pohrana se temelji na našim legitimnim interesima, kao i interesima korisnika u zaštiti od zlouporabe i druge neovlaštene uporabe. Ti se podaci uglavnom neće proslijediti trećim strankama, osim ako je to potrebno za ostvarivanje naših zahtjeva u skladu s člankom 6. st. 1. točka f OUZP-a ili postoji pravna obveza da se to učini u skladu s člankom 6. st. 1. točka c OUZP-a. 

Podaci se brišu ako više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih dužnosti brižnog postupanja i za postupanje s bilo kojim jamstvom i sličnim obvezama, pri čemu se potreba za zadržavanjem podataka provjerava svake tri godine; uostalom se primjenjuju zakonske obveze zadržavanja.

Administracija, financijsko računovodstvo, organizacija ureda, upravljanje kontaktima

Podatke obrađujemo u kontekstu administrativnih zadataka, kao i u organizaciji našeg poslovanja, financijskom računovodstvu i poštovanju pravnih obveza, kao što je arhiviranje. Pritom obrađujemo iste podatke koje obrađujemo u kontekstu pružanja naših ugovornih usluga. Osnova za obradu jest članak 6. st. 1. točka c OUZP-a, članak 6. st. 1. točka f OUZP-a. Obrada uključuje klijente, zainteresirane stranke, poslovne partnere i posjetitelje internetske stranice. Svrha i interes za obradu nalaze se u administraciji, financijskom računovodstvu, organizaciji ureda, arhiviranju podataka, odnosno zadacima koji služe održavanju naših poslovnih aktivnosti, obavljanju naših zadataka i pružanju naših usluga. Brisanje podataka o ugovornim uslugama i ugovornom komunikacijom odgovara informacijama iz tih aktivnosti obrade.

Objavljujemo ili prenosimo podatke poreznoj upravi, savjetnicima, kao što su porezni savjetnici ili revizori, kao i drugi uredi za naknade i pružatelji usluga platnog prometa.

Nadalje, na temelju naših poslovnih interesa pohranjujemo informacije o dobavljačima, organizatorima i drugim poslovnim partnerima, npr.za naknadno uspostavljanje kontakta. Te podatke većinom povezane s društvom pohranjujemo uglavnom trajno.

Poslovna analiza i istraživanje tržišta

Da bismo mogli ekonomski poslovati i prepoznati tržišne trendove, želje ugovornih partnera i korisnika, analiziramo podatke koji su nam dostupni o poslovnim transakcijama, ugovorima, upitima itd. Obrađujemo podatke o stanju, komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke o plaćanju, podatke o korištenju, metapodatke na temelju članka 6. st. 1. točka f OUZP-a, pri čemu osobe čiji se podaci obrađuju uključuju ugovorne partnere, zainteresirane stranke, kupce, posjetitelje i korisnike naše internetske ponude.

Analize se provode u svrhu poslovnih evaluacija, marketinga i istraživanja tržišta. Pritom možemo uzeti u obzir profile registriranih korisnika s informacijama, npr. o njihovim korištenim uslugama. Analize nam služe za povećanje pristupačnosti korisnika, optimizaciju naše ponude i poslovne učinkovitosti. Analize su namijenjene samo za nas i ne objavljaju se prema van, osim ako su anonimne analize sa sažetim vrijednostima.

Ako su te analize ili profili osobni, bit će izbrisani ili anonimizirani nakon raskida korisnika, inače nakon dvije godine od sklapanja ugovora. Osim toga, makroekonomske analize i opći trendovi prikupljaju se po mogućnosti anonimno.

Obavijesti o zaštiti podataka u postupku natječaja

Podatke podnositelja zahtjeva obrađujemo samo u svrhu i u okviru postupka podnošenja zahtjeva u skladu sa zakonskim zahtjevima. Obrada podataka podnositelja zahtjeva provodi se da bismo ispunili (pred)ugovorne obveze u okviru postupka podnošenja zahtjeva u smislu članak 6. st. 1. točka b OUZP-a, članak 6. st. 1. točka f OUZP-a, ako obrada podataka postane nužna za nas, primjerice u kontekstu sudskog postupka (osim toga, u Njemačkoj se primjenjuje čl. 26. BDSG-a).

Postupak podnošenja zahtjeva zahtijeva od kandidata da nam dostavi svoje podatke. Potrebni su podaci kandidata označeni ako nudimo internetski obrazac, inače se pojavljuju u opisu radnog mjesta koji uglavnom uključuje informacije o osobi, poštanske i kontaktne adrese te dokumente koji pripadaju zahtjevu, kao što su popratni dopis, životopis i potvrde odnosno svjedodžbe. Osim toga, podnositelji zahtjeva nam dobrovoljno mogu dostaviti dodatne informacije.

Podnošenjem zahtjeva kandidati su suglasni s obradom svojih podataka za potrebe postupka prijave u skladu s načinom i opsegom utvrđenim u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

U mjeri u kojoj se posebne kategorije osobnih podataka u smislu članka 9. (1.) OUZP-a priopće, slijedi njihova dodatna obrada sukladno članku 9. (2.) točka b OUZP-a (npr. zdravstveni podaci, kao što su osobe s teškim invaliditetom ili etničko podrijetlo). U mjeri u kojoj se od podnositelja zahtjeva traže posebne kategorije osobnih podataka u smislu članka 9. (1.) OUZP-a, sljedi njihova dodatna obrada sukladno članku 9. (2.) točka a OUZP-a (npr. zdravstveni podaci, ako je to potrebno za obavljanje zanimanja).

Ako je dostupno, kandidati nam mogu podnijeti svoje zahtjeve putem mrežnog obrasca na našoj internetskoj stranici. Podaci nam se prenose u šifriranom obliku prema najnovijoj tehnologiji.

Kandidati nam također mogu poslati svoje prijave putem e-pošte. Međutim, pazite da se e-pošta ne šalje šifrirana i da se sami podnositelji zahtjeva moraju pobrinuti za šifriranje. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za prijenos prijave između pošiljatelja i primatelja na našem poslužitelju te stoga preporučujemo upotrebu mrežnog obrasca ili slanje poštom. Umjesto prijave putem mrežnog obrasca i e-pošte, kandidati još uvijek imaju priliku poslati nam prijavu poštom.

Podatke koje dostave kandidati možemo obraditi u slučaju uspješne prijave u svrhu radnog odnosa. U suprotnom, ako prijava za ponudu za radno mjesto nije uspjela, podaci kandidata bit će izbrisani. Podaci kandidata također će se izbrisati ako je zahtjev povučen, što kandidati imaju pravo učiniti u svakom trenutku.

Pod uvjetom opravdanog opoziva kandidata, brisanje se vrši nakon isteka razdoblja od šest mjeseci, tako da možemo odgovoriti na sva naknadna pitanja u vezi s prijavom i ispuniti naše obveze pružanja dokaza iz Zakona o jednakom postupanju. Računi za moguće putne troškove arhiviraju se u skladu s poreznim propisima.

Provjera za sprječavanje neželjene pošte Akismet

Naša mrežna ponuda upotrebljava uslugu „Akismet” koju nudi društvo Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Uporaba se temelji na našim legitimnim interesima u smislu članka 6. st. 1. točka f OUZP-a. Ova usluga razlikuje komentare stvarnih ljudi od komentara neželjene pošte. U tu svrhu, sve informacije o komentarima šalju se poslužitelju u SAD, gdje se analiziraju i u svrhu usporedbe pohranjuju na razdoblje od četiri dana. Ako je komentar klasificiran kao neželjena pošta, podaci će biti pohranjeni na dulje razdoblje. Ti podaci uključuju uneseno ime, adresu e-pošte, IP adresu, sadržaj komentara, referenta, podatke o korištenom pregledniku i računalnom sustavu te vrijeme unosa.

Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka u Akismet-a mogu se naći u podacima o zaštiti podataka društva Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Korisnici mogu koristiti pseudonime ili se suzdržati od upisivanja svojih imena ili adresa e-pošte. Možete u potpunosti spriječiti prijenos podataka ne koristeći naš sustav komentara. To bi bilo šteta, ali nažalost ne postoje alternative koje su jednako učinkovite.

Dohvaćanje emotikona i smajlića

Unutar našeg bloga WordPress upotrebljavaju se grafički emotikoni (odn. smajlići), dakle male grafičke datoteke koje izražavaju osjećaje, a koje se dobivaju s vanjskih poslužitelja. U tom slučaju pružatelji poslužitelja prikupljaju IP adrese korisnika. To je potrebno da bi se datoteke emotikona mogle prenijeti na preglednike korisnika. Uslugu emotikona nudi društvo Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Informacije o zaštiti podataka društva Automattic: https://automattic.com/privacy/. Upotrijebljen domene poslužitelja jesu s.w.org i twemoji.maxcdn.com, koje su prema našem znanju takozvane mreže za isporuku sadržaja, odnosno poslužitelji koji služe samo brzom i sigurnom prijenosu datoteka. Osobni podaci korisnika brišu se nakon prijenosa.

Upotreba emotikona temelji se na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za atraktivan dizajn naše mrežne ponude u skladu s čl. 6. st. 1 t. f OUZP-a.

Kontakt

Kada s nama kontaktirate (npr. putem obrasca za kontakt, e-pošte, telefona ili putem društvenih mreža), obrađuju se informacije koje korisnik daje za obradu zahtjeva za kontakt i njihovo izvođenje u skladu s čl. 6. st. 1. t. b OUZP-a. Informacije o korisnicima mogu se pohraniti u sustavu za upravljanje odnosima s klijentima („CRM sustav”") ili sličnoj organizaciji zahtjeva.

Brišemo zahtjeve ako više nisu potrebni. Svake dvije godine razmatramo nužnost; osim toga, primjenjuju se zakonske obveze arhiviranja.

Brošura

Sljedećim informacijama informiramo Vas o sadržaju naše brošure, kao i o registraciji, dostavi i statističkoj procjeni te o Vašim pravima na prigovor. Pretplatom na našu brošuru pristajete na primitak i opisane postupke.

Sadržaj brošure: Brošure, e-pošte i druge elektroničke obavijesti s reklamnim informacijama (u daljnjem tekstu „brošura”) šaljemo samo uz pristanak primatelja ili zakonsku dozvolu. Ako je sadržaj brošure konkretno opisan prilikom prijave za brošuru, on je presudan za pristanak korisnika. Naše brošure također sadrže podatke o našim uslugama i nama.

Opcija dvostruke potvrde (eng. double opt in) i vođenje zapisnika: Prijava za našu brošuru odvija se u takozvanom „postupku dvostruke prijave“. To znači da ćete nakon prijave primiti e-poštu u kojoj se od Vas traži da potvrdite svoju prijavu. Ova je potvrda potrebna da se nitko ne može prijaviti s tuđom adresom e-pošte. Prijave za brošuru bilježe se tako da se proces prijave može dokazati u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje spremanje vremena prijave i potvrde te IP adrese. Promjene Vaših podataka koje pohranjuje pružatelj usluga isporuke također se bilježe.

Podaci za prijavu: Za prijavu na brošuru dovoljno je navesti svoju adresu e-pošte. Opcionalno vas molimo da unesete svoje ime da bismo Vam se mogli osobno obratiti u brošuri.

Slanje brošure i s njom povezano mjerenje uspjeha temelje se na suglasnosti primatelja u skladu s čl. 6. st. 1. t. a, čl. 7. OUZP-a u vezi s čl. 7 st. 2. br. 3 njemačkog Zakona protiv nelojalne konkurencije (UWG) ili ako privola nije potrebna, na temelju naših legitimnih interesa za izravni marketing u skladu s čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a u vezi s čl. 7. s. 3. Zakona protiv nelojalne konkurencije.

Evidentiranje postupka prijave temelji se na našim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a. Naš je interes usmjeren na uporabu prilagođenog i sigurnog sustava za brošure koji služi našim poslovnim interesima te očekivanjima korisnika, a omogućava nam i dokazivanje privole.

Otkazivanje / opoziv - Primanje naše brošure možete otkazati u svakom trenutku, odnosno možete opozvati svoje privole. Poveznicu za otkazivanje brošure možete pronaći na kraju svake brošure. Dostavljane adrese e-pošte možemo pohraniti do tri godine na temelju naših legitimnih interesa prije nego što ih izbrišemo da bismo mogli dokazati prethodno danu privolu. Obrada ovih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od potraživanja. Pojedinačni zahtjev za brisanje moguć je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da se potvrdi prethodna privola.

Google Tag Manager

Google Tag Manager rješenje je koje nam omogućuje upravljanje takozvanim tagovima internetske stranice putem jednog sučelja (uključujući Google Analytics i druge Googleove marketinške usluge u našoj mrežnoj ponudi). Tag Manager (koji implementira tagove) ne obrađuje osobne podatke korisnika. S obzirom na obradu osobnih podataka korisnika upućuje se na sljedeće informacije o Googleovim uslugama. Smjernice za upotrebu: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše internetske ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a) upotrebljavamo Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google LLC. („Google“). Google upotrebljava kolačiće. Informacije koje generira kolačić o korisnikovoj upotrebi internetske ponude obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google će te podatke upotrebljavati u naše ime za procjenu korisnikove upotrebe naše internetske ponude, za sastavljanje izvješća o aktivnostima unutar ove mrežne ponude i pružanje drugih usluga povezanih s upotrebom ove internetske ponude i interneta. Iz obrađenih podataka mogu se stvoriti lažni korisnički profili.

Google Analytics upotrebljavamo samo s omogućenom anonimizacijom IP-a. To znači da Google IP adresu korisnika skraćuje u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima puna IP adresa poslati na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje skratiti.

IP adresa koju prenosi korisnikov preglednik neće se spojiti s ostalim Googleovim podacima. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića postavljanjem odgovarajućih postavki u softveru svog preglednika; korisnici također mogu spriječiti Google da prikuplja podatke generirane kolačićem, a koji se odnose na njihovu upotrebu internetske ponude te obradu tih podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka, postavkama i opcijama prigovora mogu se naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikazivanje Googleovih reklama (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili anonimni nakon 14 mjeseci.

Google Universal Analytics

Google Analytics upotrebljavamo u obliku „Universal Analytics”. „Universal Analytics” postupak je Google Analyticsa u kojem se analiza korisnika temelji na pseudonimnom korisničkom ID-u i stoga se pseudonimni profil korisnika stvara s informacijama o upotrebi različitih uređaja (takozvano „praćenje na različitim uređajima”).

Stvaranje ciljne skupine s pomoću Google Analyticsa

Google Analytics upotrebljavamo za prikazivanje oglasa uključenih u Googleovim oglašivačkim uslugama i njegovih povezanih partnera, samo onim korisnicima koji su pokazali interes za našu internetsku ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interes za određene teme ili proizvode na temelju posjećene internetske stranice) koje prenosimo Googleu (tzv. „remarketing” odn. „Publika Google Analytics”). Uz pomoć publike za remarketing želimo osigurati da naše reklame odgovaraju potencijalnom interesu korisnika.

Google Adsense s nepersonaliziranim oglasima

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše internetske ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a) upotrebljavamo usluge Google LLC-a, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, („Google“).

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Upotrebljavamo uslugu AdSense uz pomoć koje se reklame prikazuju na našoj internetskoj stranici i primamo naknadu za njihovo prikazivanje ili drugu upotrebu. U tu se svrhu obrađuju podaci o upotrebi, kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije znamenke. Stoga je obrada podataka korisnika pseudonimna.

Upotrebljavamo Adsense s nepersonaliziranim oglasima. Oglasi se ne prikazuju na temelju korisničkih profila. Nepersonalizirani oglasi ne temelje se na prethodnim aktivnostima korisnika. Tijekom ciljanja mrežnih korisnika rabe se kontekstualne informacije, između ostalog grubo (npr. na lokalnoj razini) geografsko ciljanje na temelju trenutačne lokacije, sadržaja na trenutačnoj internetskoj stranici ili u aplikaciji i aktualnih pojmova za pretraživanje. Google sprječava svako prilagođeno ciljanje, uključujući demografsko ciljanje i ciljanje na temelju korisničkih popisa.

Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka, postavkama i opcijama prigovora mogu se naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikazivanje Googleovih reklama (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords i mjerenje konverzija

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše internetske ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a) upotrebljavamo usluge Google LLC-a, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, („Google“).

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Upotrebljavamo online marketing proces Google AdWords-a za postavljanje oglasa na Googleovu oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na internetskim stranicama itd.) koji će se prikazivati korisnicima koji su vjerojatno zainteresirani za oglase. To nam omogućuje prikazivanje oglasa za i unutar naše mrežne ponude na ciljaniji način da bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se, na primjer, korisniku prikazuju oglasi za proizvode za koje je bio zainteresiran na drugim internetskim ponudama, to se naziva „remarketing”. U ove svrhe, kada posjetite našu i ostale internetske stranice na kojima je aktivna Google oglašavačka mreža, Google izravno izvršava Googleov kod i stavlja tzv. (Re)marketinške oznake (nevidljiva grafika ili kod, također poznat kao „Web Beacons”) na internetsku stranicu. Uz pomoć njih, pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka, pohranjuje se na korisnikov uređaj (umjesto kolačića, mogu se upotrijebiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje je internetske stranice korisnik posjetio, za koji sadržaj se zainteresirao i na koje ponude je korisnik kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, povezane internetske stranice, vrijeme posjete, kao i dodatne informacije o upotrebi mrežne ponude.

Također primamo individualni „kolačić konverzije”. Google upotrebljava podatke dobivene putem kolačića za generiranje statističkih podataka o konverzijama za nas. Međutim, saznajemo samo anonimni ukupni broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzije. Ipak, ne primamo nikakve informacije koje mogu služiti za osobnu identifikaciju korisnika.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno u okviru Googleove oglašivačke mreže. To znači da Google, na primjer, ne pohranjuje niti obrađuje korisničko ime ili adresu e-pošte korisnika, već obrađuje relevantne podatke povezane s kolačićima u okviru pseudonimnih korisničkih profila. To znači iz Googleove perspektive, oglasima se ne upravlja niti se prikazuju za točno identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira na to tko je taj vlasnik kolačića. To se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dopustio Googleu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Podaci prikupljeni o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka, postavkama i opcijama prigovora mogu se naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikazivanje Googleovih reklama (https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Stats)

Na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše internetske ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a) upotrebljavamo dodatak Jetpack (ovdje podfunkcija „Wordpress Stats“) koji uključuje alat za statističku procjenu pristupa posjetitelja i iz Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Jetpack upotrebljava takozvane „kolačiće”, tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vaše upotrebe internetske stranice.

Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove mrežne ponude pohranjene su na poslužitelju u SAD-u. Korisnički profili korisnika se mogu izraditi iz obrađenih podataka, pri čemu se upotrebljavaju samo u svrhu analize, a ne u svrhu oglašavanja. Dodatne informacije potražite u izjavi o zaštiti podataka društva Automattic: https://automattic.com/privacy/ i napomenama o jetpack kolačićima: https://jetpack.com/support/cookies/.

Mjerenje dometa s Matomom

U okviru analize dometa Matomoa, sljedeći podaci obrađuju se na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše mrežne ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a): tip ili verzija preglednika kojeg upotrebljavate, operacijski sustav kojim se koristite, Vaša zemlja podrijetla, datum i vrijeme zahtjeva poslužitelja, broj posjeta, duljina boravka na internetskoj stranici i vanjske poveznice koje ste aktivirali. IP adresa korisnika anonimizira se prije nego što se pohrani.

Matomo upotrebljava kolačiće koji su pohranjeni na korisnikovom računalu i koji omogućuju analizu upotrebe naše mrežne ponude od strane korisnika. Iz obrađenih podataka mogu se stvoriti lažni korisnički profili. Kolačići imaju rok pohrane od tjedan dana. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove internetske stranice pohranjuju se samo na našem poslužitelju i ne prenose se trećim stranama.

Klikom na poveznicu u nastavku korisnici mogu u svakom trenutku prigovoriti anonimnom prikupljanju podataka kroz program Matomo s učinkom za budućnost. U tom se slučaju kolačić za isključivanje (Opt-Out-Cookie) pohranjuje u Vašem pregledniku, što znači da Matomo više ne prikuplja podatke o sesiji. Međutim, ako korisnici izbrišu svoje kolačiće, kolačić za isključivanje također se briše i stoga ga korisnici moraju ponovno aktivirati.

Zapisnici s korisničkim podacima bit će izbrisani najkasnije nakon 6 mjeseci.

VG Wort / Skalabilna središnja metoda mjerenja

Upotrebljavamo „Skalabilnu središnju metodu mjerenja” (SZM) društva INFOnline GmbH (INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, D-53119 Bonn. ) za određivanje statističkih parametara u svrhu određivanja vjerojatnosti kopiranja tekstova. Prikupljaju se anonimna mjerenja. Mjerenje pristupnog broja alternativno upotrebljava kolačić sesije ili potpis za prepoznavanje računalnih sustava koji se stvaraju iz različitih automatski prenesenih informacija iz Vašeg preglednika. IP adrese obrađuju se samo u anonimnom obliku. Postupak je razvijen uz pridržavanje zaštite podataka. Jedini je cilj postupka utvrditi vjerojatnost kopiranja pojedinih tekstova. Ni u jednom se trenutku ne identificiraju pojedinačni korisnici. Vaš je identitet uvijek zaštićen. Nećete primati nikakvu reklamu putem sustava.

Mnoge su od naših stranica dobile JavaScript pozive kroz koje Udruzi za kolektivno ostvarivanje autorskih prava Wort (VG Wort) prijavljujemo pristupe. Na taj način omogućujemo našim autorima da sudjeluju u dividendama udruge VG Wort, koja osigurava zakonom propisanu naknadu za upotrebu djela zaštićenih autorskim pravima u skladu s čl. 53. Zakona o autorskim pravima.

Obrađuju se podaci o upotrebi i metapodaci korisnika, pri čemu se IP adrese skraćuju, a metode mjerenja ostanu pseudonimne. Skraćena IP adresa pohranjuje se najviše 60 dana. Podaci o upotrebi povezani s pseudonimnom vrijednošću dodjele („identifikator”) pohranjuju se najviše 6 mjeseci.

Korisnici također imaju pravo na izuzeće da ulože prigovor na prikupljanje podataka u prethodno navedene svrhe: https://optout.ioam.de. Dodatne informacije potražite u izjavi o zaštiti podataka INFOnline https://www.infonline.de/datenschutz/benutzer.

Mrežna prisutnost na društvenim mrežama

Održavamo prisutnost na internetu u okviru društvenih mreža i platformi da bismo komunicirali s klijentima, zainteresiranim strankama i korisnicima koji su tamo aktivni te ih tamo informiramo o našim uslugama. Prilikom posjećivanja odgovarajuće mreže i platforme primjenjuju se uvjeti poslovanja i smjernice za obradu podataka njihovih operatora.

Osim ako nije drugačije navedeno u izjavi o zaštiti podataka, obrađujemo podatke korisnika ako komuniciraju s nama na društvenim mrežama i platformama, npr. pisanjem objava ili slanjem poruka.

Uvođenje usluga i sadržaja trećih strana

U našu mrežnu ponudu upotrevljavamo sadržaj ili ponudu usluga trećih strana na temelju naših legitimnih interesa (odn. interesa za analizu, optimizacije i gospodarskog rada naše mrežne ponude u smislu čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a) da bismo integrirali njihov sadržaj i usluge, kao što su videozapisi ili fontovi (u daljnjem tekstu pod zajedničkim pojmom „sadržaj”).

To uključuje da treće dobavljači ovog sadržaja uoče IP adresu korisnika, jer inače bez IP adrese ne mogu poslati sadržaj u svoj preglednik. IP adresa stoga je potrebna za prikaz ovog sadržaja. Nastojimo upotrebljavati samo sadržaj čiji odgovarajući davatelji rabe samo IP adresu za dostavu sadržaja. Treće strane također mogu upotrebljavati takozvane pikselne tagove (nevidljive grafike, također poznate kao „Web Beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. Oznake piksela mogu se upotrebljavati za procjenu informacija poput prometa posjetitelja na stranicama ove internetske stranice. Pseudonimne informacije mogu se pohraniti i u kolačiće na korisnikovom uređaju te mogu uključivati, između ostalog, tehničke informacije o pregledniku i operacijskom sustavu, internetske stranice koje se odnose na njih, vrijeme posjeta i druge informacije o upotrebi naše internetske ponude te se mogu povezati s takvim informacijama iz drugih izvora.

Youtube

Uključujemo videozapise platforme „YouTube” koje pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, opcija isključivanja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Uključujemo funkciju za otkrivanje botova, npr. za unose u mrežnim obrascima („ReCaptcha”) koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, opcija isključivanja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Uključujemo karte usluge „Google Maps” koje pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Obrađeni podaci mogu uključivati posebno IP adrese i podatke o lokaciji korisnika koji se ne prikupljaju bez njihove suglasnosti (obično se provode u okviru postavki njihovih mobilnih uređaja). Podaci se mogu obrađivati u Sjedinjenim Američkim Državama. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, opcija isključivanja: https://adssettings.google.com/authenticated.

OpenStreetMap

Uključujemo karte usluge „OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.de) koju nudi OpenStreetMap Foundation (OSMF) na temelju licence Open Data Commons Open Database (ODbL). Izjava o zaštiti podataka: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Prema našem znanju, podatke korisnika OpenStreetMap upotrebljava isključivo u svrhu prikazivanja funkcija karte i predmemoriranje odabranih postavki. Podaci mogu uključivati posebno IP adrese i podatke o lokaciji korisnika koji se ne prikupljaju bez njihove suglasnosti (obično se provode u okviru postavki njihovih mobilnih uređaja).

Podaci se mogu obrađivati u Sjedinjenim Američkim Državama. Dodatne informacije potražite u izjavi o zaštiti podataka usluge OpenStreetMap https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Typekit - fontovi društva Adobe

Na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše online ponude u smislu čl. 6. 1. t. f OUZP-a) upotrebljavamo vanjske fontove „Typekit“ koje nudi Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska. Adobe je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Upotreba Facebook Social Plugins

Na temelju naših legitimnih interesa (odnosno interesa za analizu, optimizaciju i gospodarski rad naše online ponude smislu čl. 6. 1. t. f  OUZP-a) upotrebljavamo dodatke za društvene mreže („plugins”) društvene mreže facebook.com kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook”). Dodaci mogu predstavljati elemente interakcije ili sadržaj (npr. videozapise, grafike ili tekstualne postove) i prepoznatljivi su prema jednom od Facebook logotipa (bijeli „f” na plavoj pločici, pojmovi „Like”, Sviđa mi se” ili znak „palac gore”) ili su označeni dodatkom „Facebook Social Plugin”. Popis i izgled Facebook dodataka za društvene mreže možete pogledati ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kada korisnik pozove funkciju ove mrežne ponude koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj dodatka Facebook prenosi izravno na korisnikov uređaj i integrira ga u mrežnu ponudu. Korisnički profili korisnika mogu se stvoriti iz obrađenih podataka. Stoga nemamo utjecaja na opseg podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka i obavještava korisnike u skladu s našim stanjem upućenosti.

Integriranjem dodataka Facebook prima informaciju da je korisnik pristupio odgovarajućoj stranici mrežne ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može povezati posjet sa svojim Facebook računom. Kada korisnici stupaju u interakciju s dodacima, primjerice pritiskom na gumb Sviđa mi se ili komentiranjem, odgovarajuće se informacije prenose s vašeg uređaja izravno na Facebook i tamo se pohranjuju. Ako korisnik nije član Facebooka, još uvijek postoji mogućnost da Facebook sazna i pohrani njegovu IP adresu. Prema Facebooku u Njemačkoj se pohranjuje samo anonimna IP adresa.

Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i upotreba podataka od strane Facebooka te prava i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti korisnika mogu se pronaći u Facebookovoj izjavi o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ako je korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove mrežne ponude te ih poveže s podacima koji su pohranjeni na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka prije upotrebe naše mrežne ponude i izbrisati njegove kolačiće. Daljnje postavke i prigovore upotrebi podataka u svrhu oglašavanja mogući su u postavkama profila na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem američke stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili na stranici EU-a http://www.youronlinechoices.com/. Postavke su neovisne o platformi, odnosno primjenjuju se na sve uređaje, kao što su stolna računala ili mobilni uređaji.

Instagram

U našu mrežnu ponudu mogu biti integrirani funkcije i sadržaj usluge Instagram, koje nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. To može uključivati, na primjer, sadržaje kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi koji korisnicima omogućuju dijeljenje sadržaja s ove mrežne ponude unutar Instagrama. Ako su korisnici članovi platforme Instagram, Instagram može dodijeliti poziv prethodno navedenih sadržaja i funkcija tamošnjim profilima korisnika. Izjava o zaštiti podataka usluge Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

U našu mrežnu ponudu mogu biti integrirani funkcije i sadržaj usluge Pinterest, koju nudi Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SAD. To može uključivati, primjerice, sadržaje kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi s kojim korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove mrežne ponude unutar Pinteresta. Ako su korisnici članovi platforme Pinterest, Pinterest može dodijeliti poziv prethodno navedenih sadržaja i funkcija tamošnjim profilima korisnika. Izjava o zaštiti podataka usluge Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Xing

U našu mrežnu ponudu mogu biti integrirani funkcije i sadržaj usluge Xing, koju nudi XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka. To može uključivati, na primjer, sadržaje kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi s kojim korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove mrežne ponude unutar Xinga. Ako su korisnici članovi Xing platforme, Xing može povezati poziv prethodno navedenih sadržaja i funkcija tamošnjim profilima korisnika. Izjava o zaštiti podataka usluge Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

U našu mrežnu ponudu mogu biti integrirani funkcije i sadržaj usluge LinkedIn, koju nudi LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska. To može uključivati, primjerice, sadržaje kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi s kojim korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove mrežne ponude unutar LinkedIna. Ako su korisnici članovi platforme LinkedIn, LinkedIn može dodijeliti poziv prethodno navedenih sadržaja i funkcija tamošnjim profilima korisnika. Izjava o zaštiti podataka usluge LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Izjava o zaštiti podataka: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

U našu mrežnu ponudu mogu biti integrirani funkcije i sadržaj platforme Google+ koju nudi Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"). To može uključivati, primjerice, sadržaje kao što su slike, videozapisi ili tekstovi i gumbi s kojima korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove mrežne ponude unutar Twittera. Ako su korisnici članovi Google+ platforme, Google može dodijeliti poziv prethodno navedenih sadržaja i funkcija tamošnjim profilima korisnika.

Google je certificiran u skladu sa Sporazumom o sustavu zaštite privatnosti (Privacy-Shield) i time jamči pridržavanje europskog zakona o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dodatne informacije o Googleovoj upotrebi podataka, postavkama i opcijama prigovora mogu se naći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) i u postavkama za prikazivanje Googleovih reklama (https://adssettings.google.com/authenticated).

Funkcije dijeljenja AddThis

U sklopu naše online ponude, usluga „AddThis” (1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182, SAD) upotrebljava se za dijeljenje sadržaja ove mrežne ponude na društvenim mrežama (tzv. dijeljenje ili „sharing“).

Uporaba se temelji na našim legitimnim interesima, odnosno interesu za širenje naše mrežne ponude u skladu s čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a.

AddThis upotrebljava osobne podatke korisnika za pružanje i izvođenje funkcija zajedničke upotrebe. Osim toga, AddThis može upotrebljavati pseudonimne informacije korisnika u marketinške svrhe. Ti se podaci pohranjuju na korisnikovo računalo s pomoću takozvanih tekstualnih datoteka „kolačića”. Izjava o zaštiti podataka: http://www.addthis.com/privacy, Opt-Out: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.