Skip to main content Skip to page footer
Independent Partner

Opći uvjeti poslovanja

 

1 Uvod

 

1.1 Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu „OUP“) „truu wasserweik gmbh (dalje u tekstu truu) vrijede za sve ugovore koje je sklopio potrošač ili poduzetnik (dalje u tekstu „kupac”) u vezi s robom i/ili uslugama koje je društvo truu predstavilo u internetskoj trgovini.

1.2 Ovi OUP primjenjuju se i na ugovorni odnos između društva truu i aktivnih sudionika (kupaca) partnerskog programa truu kojima truu upravlja putem vlastitih distribucijskih platformi (u daljnjem tekstu: „TPP”).

1.3 Korisnik u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja svaka je fizička osoba koja zaključi pravnu transakciju u svrhu koja se ne može pripisati ni njegovoj obrtničkoj ni samostalnoj djelatnosti. Poduzetnik u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja svaka je fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje djeluje u obavljanju svoje obrtničke ili samostalne djelatnosti prilikom sklapanja pravne transakcije.

2 Područje primjene

OUP odnose se na sve proizvode ili usluge koje truu nudi. Prodaja i dostava provode se samo u skladu s uvjetima truu. Kontradiktorni ili odstupajući uvjeti klijenta nisu prihvaćeni, osim ako truu nije izričito pristao na njihovu valjanost u pisanom obliku. Trenutačna i obvezujuća verzija OUP-a bit će objavljena na stranici www.truu.com. Pisano izdanje može se dobiti od društva truu.

 

3 Usluge truu

truu pruža sve usluge profesionalno i pažljivo u skladu s ovim OUP, kao i drugim ugovornim odredbama. truu nastoji svojim klijentima stalno nuditi najbolje i najnovije proizvode.

Kao dio svog sudjelovanja u TPP-u, korisnik ima pravo na povrat reklamnih bespovratnih sredstava protiv truua u odnosu na narudžbe nastale njegovom aktivnom primjenom truua. Oni su regulirani u TPP.

Sve se aktivnosti klijenta evidentiraju putem praćenja. Na temelju postavljenih naloga i nastale neto vrijednosti robe izračunavaju se subvencije za troškove oglašavanja koje truu plaća kupcu jednom mjesečno. Sva neto prodaja koju kupci u potpunosti zadržavaju nakon isporuke, kao i sva neto prodaja koju zadržavaju kupci nakon djelomičnih povrata. Trenutačne subvencije za oglašavanje mogu se pronaći u TPP-u.

Uz odobrenje TPP-a, uz stranicu s personaliziranim informacijama, korisniku se pruža širok raspon reklamnih materijala koji su redovito prilagođeni asortimanu proizvoda.

truu upravlja svojom internetskom stranicom i uslugama na njima, kao što je pružanje podataka o proizvodima, u okviru tehničkih mogućnosti koje su dostupne u TPP-u. U tom kontekstu truu ne duguje neprekidnu dostupnost internetskih stranica bez pogrešaka. Kvaliteta i ispravnost proizvoda i/ili reklamnih materijala koji se nude na internetskoj stranici truu ovise o procjeni društva truu.

 

4 Nema jamstva za informacije o proizvodu te informacije o dostupnosti i jamstvu

truu uvijek nastoji informirati i educirati kupce o ponuđenim proizvodima i uslugama na najbolji mogući način. Neke od tih informacija dobivaju se izravno od proizvođača, a prikuplja ih truu za kupce na jasan i prilagođen način. Sve informacije o proizvodima, uslugama, jamstvenim uvjetima i jamstvenim razdobljima koja objavljuje truu stoga treba razumjeti bez jamstva, a ne kao jamstvo. Konkretno, ne može se prihvatiti odgovornost za ispravnost, potpunost i ažurnost informacija.

truu pridaje veliku važnost pažljivom održavanju informacija o raspoloživosti i njihovo prikazivanje što je točnije moguće. Međutim, kašnjenja isporuke mogu nastati zbog prepreka u proizvodnji ili isporuci ili netočnih podataka o zalihama. Sve informacije o vremenu isporuke stoga nisu obvezujuća i bez jamstva te se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Osim toga, isporuka može biti potpuno nemoguća ako se proizvod više ne može proizvesti ili isporučiti. U tom slučaju, nemogućnost isporuke (rezolutivni uvjet) u skladu s točkom 6. ovih uvjeta.

 

5 Cijene

Sve cijene ne uključuju PDV, naknade za rano recikliranje i naknade za autorska prava, osim ako nije drugačije navedeno.

 

6 Sklapanje ugovora

Proizvodi, usluge i cijene objavljene u okviru www.truu.com smatraju se ponudom. Međutim, ova ponuda uvijek podliježe (rezolutivnim) stanjima nemogućnosti isporuke ili netočnoj cijeni (od strane proizvođača ili truu).

Sklapanje ugovora nastaje čim kupac naruči svoju narudžbu putem online trgovine, narudžbenice, u trgovini, telefonom ili e-poštom. Dolazak narudžbe putem internetske narudžbe prikazuje se kupcu putem automatski generirane potvrde narudžbe putem e-pošte. Primitak automatski generirane potvrde narudžbe ne uključuje nikakvo jamstvo da je proizvod stvarno dostupan ili da se može isporučiti. To samo pokazuje kupcu da je truu primio narudžbu i da je ugovor sklopljen, što podliježe uvjetima rezolutivne neisporuke.

Ako dođe do bilo kojeg od gore navedenih (rezolutivnih) uvjeta i odredbi, ugovor će se raskinuti odmah i bez sudjelovanja stranaka. Korisnik će o tome odmah biti obaviješten. Ako je dostava proizvoda već održana unaprijed, objekt će automatski biti vraćen u Wasserweik, a kupac je dužan vratiti (uz otplatu cijene koju je platio truu). Ako isporuka proizvoda još nije izvršena, kupac nije dužan platiti otkupnu cijenu ni preuzeti isporuku. Kao rezultat takvog raskida ugovora, truu nije dužan izvršiti zamjensku dostavu.

Ugovor između društva truu i kupca za plasman truu reklamnih materijala ili upotrebu truu platformi sklapa se isključivo putem postupka prijave truu platforme ili registracije putem obrasca za narudžbu, u kontekstu kojeg kupac nudi za sudjelovanje u TPP-u i prihvaća ove opće uvjete.

Cilj je ovog ugovora istovremeno i dobrovoljno sudjelovanje u TPP-u i primjena truu (www.truu.com) od strane kupca kao oglašivača i neovisnog partnera u okviru TPP-a. U tu svrhu truu kupcu pruža izbor reklamnih materijala (npr. reklamnih bannera, gumba, tekstualnih veza) i personalizirane stranice kupca (npr. www.truu.com/IhrePartnerID) putem TPP-a. TPP ne uspostavlja nikakav drugi ugovorni odnos između stranaka izvan ovog sporazuma.

Korisnik će postaviti truu reklamne materijale na svoju/e internetsku/e stranicu/e (u daljnjem tekstu „internetska stranica korisnika”) ili upotrebljavati samo stranicu korisnika truu. Kupac slobodno odlučuje hoće li i koliko dugo stavlja truu reklamne materijale na internetsku stranicu korisnika i ima pravo ukloniti truu reklamne materijale svakom trenutku.

Za primjenu i uspješno posredovanje narudžbi kupac prima reklamne subvencije iz društva truu koje ovise o opsegu i stvarnoj vrijednosti usluge. Podrijetlo i iznos tih bespovratnih sredstava za oglašavanje izvedeni su iz trenutačnog programa Wasserweik.

truu pridržava sebi pravo da u bilo kojem trenutku prilagodi ove opće uvjete. Sve promjene bit će priopćene klijentu putem e-pošte. Ako se korisnik ne slaže s promjenama, ima pravo obavijestiti truu o tome u roku od četiri tjedna od datuma primitka obavijesti o promjeni. Ako se takva obavijest ne izvrši u tom roku, izmjene se smatraju prihvaćenima i stupaju na snagu na kraju razdoblja.

 

7 Uvjeti plaćanja

Općenito, kupac se obvezuje platiti prema navedenim načinima plaćanja. Trenutačne mogućnosti plaćanja i povezani uvjeti objavljeni se na www.truu.com.
Proizvodi isporučeni kupcu ostaju u vlasništvu društva truu do pune uplate kupovne cijene. Kupac daje truu pravo da registrira zadržavanje prava vlasništva u zadržavanju registra prava vlasništva.

 

8 Zakašnjenje plaćanja

Ako korisnik ne ispuni sve ili dio svojih obveza plaćanja, svi nepodmireni iznosi koji se duguju pod bilo kojim naslovom bit će odmah dospjeli i sve će isporuke biti suspendirane. truu zadržava pravo na raskid ugovora. Raskid ugovora stupa na snagu automatski i bez prethodne obavijesti nakon osam dana nakon što truu neuspješno pošalje kupcu zahtjev za plaćanje.truu može naplatiti dodatnu naknadu u iznosu od 100 € od treće opomene i tim povezane ručne utroške. truu zadržava pravo prosljeđivati postupke ubiranja novca agenciji za ekonomske informacije.

U slučaju korisnikovog kašnjenja u plaćanju ili bilo kojeg drugog kršenja ugovorne obveze ili ako truu sazna okolnosti koje smanjuju kreditnu sposobnost korisnika, truu zadržava pravo uklanjanja statusa fakture korisnika.Partner može prenijeti zahtjeve protiv društva truu na temelju ovog ugovora trećim stranama uz pisanu suglasnost društva truu.Svaka ugovorna strana može samo odbiti ili ostvariti pravo zadržavanja prema nespornim ili pravno utvrđenim zahtjevima druge ugovorne stranke.

 

9 Storniranje, raskidanje ugovora i pravo opoziva

Narudžbe poslane truu u skladu su sa stavkom 6. OUP-a i korisnik je dužan prihvatiti uslugu. Naknadne promjene i otkazivanja mogući su u određenim slučajevima, ali prema procjeni Wasserweika i mogu biti povezani s troškovima (naknada od 30 % narudžbe ili najmanje 100 €, kao i gubitak vrijednosti proizvoda od njihove narudžbe).

Ako korisnik ne prihvati proizvode u roku od dva tjedna unatoč obvezi prihvaćanja, truu može raskinuti ugovor (stornirati) kao i troškove u skladu s odjeljkom 9. Općih uvjeta.

U slučaju isporuke društva truu u skladu s točkom 6 Općih uvjeta, korisnik ima pravo povući se iz ugovora najkasnije četiri tjedna nakon dogovorenog datuma isporuke. U slučaju otkaza rezervacije zbog neisporuke, truu će vratiti unaprijed uplaćen iznos kupcu. Sve narudžbe u online trgovini imaju 14 dana pravo na opoziv.

 

10 Zamijena i povrat

Zamjena i povrat proizvoda nisu mogući. Samo iznimno i nakon savjetovanja s truu moguća je razmjena ili povratak. Osnovica cijene za sve povrate i zamjene uvijek je trenutna cijena, koja vrijedi na dan povrata ili zamjene. Proizvodi posebno naručeni za kupca, kao i pojedinačno konfigurirani sustavi potpuno su isključeni iz povrata ili zamjene.

 

11 Isporuka

Odmah treba provjeriti je li isporučena ili preuzeta ispravna, potpuna i neoštećena. Sve pogreške ili štete (vidljive i skrivene) moraju se odmah nakon otkrivanja prijaviti društvu truu, no najkasnije 5 dana nakon primitka pošiljke. Za daljnji postupak obrade štete pošiljka se mora čuvati u stanju isporuke, a proizvod ne smije biti upotrijebljen.

Kada robu isporučuje prijevozno poduzeće, kupac svojim potpisom potvrđuje vizualnu neoštećenost isporuke, osim ako nisu navedena ograničenja. U tom slučaju truu ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za oštećenja koja su se dogodila tijekom prijevoza. To se ne odnosi na skrivene nedostatke.

Sve isporuke društva truu trebaju biti uvećane za troškove dostave. Troškovi dostave objavljeni su na internetu pod www.truu.com.

 

12 Povrat robe

Ako kupac želi vratiti robu u truu, isporuka se vrši na trošak i rizik korisnika na lokaciju povrata koju je odredio truu.

Proizvodi se moraju poslati sa svim dodacima u originalnom pakiranju te profesionalno zapakirano i osigurano. Povratu mora biti priložen detaljan opis pogreške i kopija računa.

Povrati koji se ne mogu dodijeliti pošiljatelju zadržavaju se 12 mjeseci, a zatim se odlažu.

 

13 Servis i jamstvo

Ako truu ne proizvodi same proizvode, ne utječe na trajnost i funkcionalnost proizvoda, kao i na jamstvene usluge proizvođača. Stoga se jamstveni uvjeti i jamstveni rok proizvođača uvijek primjenjuju.U slučaju jamstva proizvođači osiguravaju popravak, zamjenu istovjetnim proizvodom ili naknadom jednakom vrijednosti, ali najviše po vrijednosti kupnje proizvoda. U svakom slučaju, odluka je na proizvođaču.

Jamstveni servis može se pružiti samo ako nema razloga za isključenje, kao što su oštećenja uzrokovana pogrešnim rukovanjem ili mehaničkim oštećenjima. To uključuje, primjerice, elementarno oštećenje, oštećenje vlage, oštećenje od pada i udara, prekomjerno trošenje i habanje te oštećenja prouzrokovana neovlaštenim pristupima ili izmjenama. Jamstvo ili smanjeno jamstveno razdoblje ne odnosi se na potrošne dijelove, baterije, akumulatore, svjetiljke itd.

Ako proizvođač ili servisni partner u slučaju popravka izvan jamstvene obveze naplate troškove, isti idu na štetu kupca. Za uređaje koji nemaju nikakve utvrđene pogreške ili ako kvar nije pokriven jamstvom proizvođača, Wasserweik ili proizvođač mogu prenijeti troškove provjere i dostave na kupca.

Zamjena ili popravak jamstva ne omogućuje produljenje osnovnog jamstvenog razdoblja.

truu može kupcu odobriti prethodno zajamčenu razmjenu proizvoda. Ova prethodna razmjena, koja je isključivo po vlastitoj procjeni truua, provodi se prema (odgođenom) stanju da proizvođač stvarno preuzima jamstvo za poslani proizvod i da nema razloga za isključenje. Time kupac stječe vlasništvo nad unaprijed razmijenjenim proizvodom tek u ovom trenutku.

U ostalom vrijede zakonske odredbe o jamstvu u skladu s člankom 197. i.d. Obveznog prava (OR). Korisnik ima pravo na ispravak, ali ne i promjenu ili smanjenje.

 

14 Odgovornost

Zahtjevi za naknadu štete nastale zbog kršenja ugovora, zbog nepažnje pri sklapanju ugovora i zbog delikta u potpunosti su isključeni protiv Wasserweika i zastupnika truua, osim ako ne postoji namjerna ili krajnje nepažljiva akcija. Odgovornost za neizravne i posljedične štete koje su nastale zbog disfunkcije ili gubitka snage je isključena.

 

15 Obveze kupaca u okviru TPP-a

Korisniku je izričito zabranjeno koristiti reklamne materijale osim onih koje pruža truu ili ih izmijeniti na vlastitu inicijativu.

Korisniku je zabranjeno održavanje web stranica na internetu koje bi mogle dovesti do vjerojatnosti zabune s truuovom web stranicom. Korisnik ne smije to reflektirati ili preuzeti grafiku, tekstove ili drugi sadržaj web pojavljivanja truua. Osobito treba izbjegavati dojam da je web stranica za klijente projekt truu tvrtke ili da je operater ekonomski povezan s truuom na način koji nadilazi TPP i ovaj ugovor. Svako korištenje materijala ili sadržaja s truuove web stranice i njihovih logotipa ili zaštitnih znakova od strane kupca zahtijeva prethodno pisano odobrenje truua.

Korisnik je odgovoran za sadržaj i rad vlastite web stranice korisnika i neće ondje postavljati nikakav sadržaj koji krši primjenjive zakone, moral ili prava trećih osoba. Posebno su zabranjeni prikazi nasilja koje veličaju nasilje, seksualni i pornografski sadržaj i slike, zavaravajuće izjave ili diskriminirajući sadržaj (npr. u pogledu spola, rase, politike, vjere, nacionalnosti ili invaliditeta). Takav se sadržaj ne smije spominjati ni na samoj web stranici korisnika niti je povezan s takvim sadržajem na drugim web stranicama s klijentove internetske stranice.

Korisnik se obvezuje da će provoditi oglašavanje putem e-pošte isključivo u skladu s postupkom dvostrukog uključivanja (Permission Marketing) i uzimajući u obzir sve relevantne propise o pravu tržišnog natjecanja i obveze informiranja potrošača, posebno glede mogućnosti otkazivanja pretplate i utiskivanja. Wasserweik je izuzet sa strane kupca od svih potraživanja trećih osoba zbog obmanjujuće i/ili nedostajuće i/ili netočne informacije u reklamnim porukama koje se nalaze u području odgovornosti kupca.

Korisnik je odgovoran za činjenicu da njegova reklamna pošta ne krši izravno ili neizravno nikakva domaća i/ili strana prava intelektualnog vlasništva trećih osoba i/ili drugih prava koja nemaju nikakvu posebnu pravnu zaštitu.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti naziv "truu" na adresi e-pošte pošiljatelja, u predmetnom retku e-pošte ili u izvornom kodu te osigurava da je korisnikova prepoznatljivost kao pošiljatelja promotivne e-pošte dovoljno zajamčena.

Marketing putem internet tražilica i ostala oglašavanja na temelju ključnih riječi za marku truu, kao i privatne žigove nisu dozvoljena. U slučaju kršenja, sve generirane prodaje bit će otkazane.

Stranice s poveznicama u Google AdWords oglasima mogu se samo objavljivati u vezi s truuom ako  upućuju na odredišnu stranicu web stranice korisnika na kojoj se truu ekskluzivno oglašava. Stranice s poveznicama se ne smiju koristiti na marki truu tvrtke odnosno na pravopisnim pogreškama ili generičkim pojmovima oko truu asortimana. Izravno prosljeđivanje s Google prikazivanja nije dopušteno. Popisi proizvoda u pretraživanju proizvoda na Google Shoppingu mogu se upotrebljavati samo u vezi s truuom samo ako se odnose na odredišnu stranicu web stranice korisnika ili na službenu internet stranicu truua. Prijenos popisa proizvoda na privatne žigove truu tvrtke izričito je zabranjen.

Korisnik je suglasan postaviti kolačiće samo ako je vidljiv medij za oglašavanje koji pruža TPP vidljiv na web stranici korisnika i ako dođe do svjesnog i dobrovoljnog klika korisnika. Korištenje dodataka, slojeva, Postview tehnologije i iFramea općenito nije dopušteno i strogo je zabranjeno.

Skrivljeno kršenje gore navedenih točaka kao i drugih poslovnih i autorskih zakona truu tvrtke od strane kupca ovlašćuju truu za raskid ovog ugovora iz važnih razloga u skladu sa zakonskim odredbama. Sva potraživanja od kupca, koja su također dužna, ostaju nepromijenjena. Konkretno, truu ima pravo zadržati ili ukinuti sve usluge vezane za kupca.

Ako truu bude korišten od strane trećih osoba u odnosu na uklapanje truu reklamnih materijala zbog skrivljenog kršenja ugovorne dužnosti od strane kupca, posebno glede gore navedenih točaka, ili zbog kršenja zakonski odredbi od strane kupca, klijent je dužan osloboditi truu od svih zahtjeva trećih osoba na temelju gore navedenih prekršaja. Ako truu zahtijeva informacije ili objašnjenja kupca za pravnu obranu, kupac ju je dužan odmah pružiti tvrtki truu, a kupac će također pružiti truu odgovarajuću podršku u pravnoj obrani.

U takvim slučajevima, kupac je dužan nadoknaditi tvrtki truu za sve troškove koji proizlaze iz ili u vezi s mjerama koje provodi truu. Nadalje, korisnik nadoknađuje truu sve troškove koji proizlaze iz zahtjeva trećih osoba zbog kršenja gore navedenih prava i/ili obveza, npr. odvjetničke troškove, sudske troškove, osobito troškove za samostalni dokazni postupak, ostale gubitke i štete koje truu tim putem zadobije.

Svi reklamni materijali moraju biti u tekstualnom obliku prije korištenja prethodnog odobrenja truua.

Korisnik će odmah ukloniti truu promidžbene medije s web stranice kupca ako truu zatraži to.

 

16 Povjerljivost

Povjerljive informacije su sve informacije i dokumenti svake stranke koji su označeni kao povjerljivi ili se smatraju povjerljivima s obzirom na okolnost. Konkretno, to su informacije o uvjetima i evaluaciji materijala koje ste dobili od strane truu zaposlenika.

Stranke su suglasne šutjeti o povjerljivim informacijama. Klijent će otkriti povjerljive informacije samo zaposlenicima koji ih trebaju znati za izvršenje ovog ugovora. Korisnik će obvezati takve zaposlenike da povjerljive informacije čuvaju u tajnosti za vrijeme, tijekom i nakon završetka svoje djelatnosti.

Obveza povjerljivosti primjenjuje se na neograničeno razdoblje nakon trajanja ovog ugovora.

 

17 Trajanje ugovora, sudjelovanje u TPP-u i raskid ugovora

Sudjelovanje u TPP-u počinje online prijavom odnosno registracijom, a završava odjavom partnera. Međutim, truu zadržava pravo isključiti partnere iz programa odnosno raskinuti s njima. Nema potrebe za posebnim opravdanjem za to. Obično se raskid odvija samo ako postoje kršenja jedne ili više točaka OUP-a ili ako se dokažu izjave i/ili aktivnosti koje su štetne za poslovanje.

Nakon raskida ugovora kupac mora odmah nepozvano izbrisati informacije i promidžbene materijale koji su mu dostavljeni. U tome smislu nema prava na zadržavanje. Partner mora potvrditi truuovo brisanje u pisanom obliku.

 

18 Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

Mjesto nadležnosti za sve sporove s truuom je Limassol (Cipar) podložno različitim obveznim nadležnostima u skladu sa saveznim zakonom. Ugovor podliježe njemačkom pravu (uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o prodaji robe (CISG).)

 

19 Obavijest o autorskom pravu

Ovi uvjeti o poslovanju su zaštićeni autorskim pravima. Isključivo pravo korištenja pripada truu. Svako umnožavanje, distribucija ili druga uporaba zabranjena je odn. dopuštena je samo uz izričiti i pisani pristanak truua.

Posebno je zabranjena/nedopuštena uporaba ovih Općih uvjeta poslovanja u nepromijenjenom i izmijenjenom obliku za vlastite komercijalne svrhe te se kažnjava u skladu s građanskim pravom i pokreće se kazneni progon.