Skip to main content
Independent Partner

Diljem svijeta
održivo ulagati.

Duštvo truu world ltd. zadalo si je zadatak da uspješne truu proizvode učini dostupnima što većem broju ljudi izvan Europe. Na taj način se osigurava da se dokazani model poslovanja iz Njemačke prenosi i na određene države - uključivši ručnu montažu i sve ostale truu usluge. Pritom se svugdje garantira posebni truu standard kvalitete.

Stručnjaci
koji se nadopunjuju.

To dostavlja truu world ltd.

 

 • Pravo uporabe žiga
 • Prilagođeni marketinški koncept
 • Primjeri najbolje prakse
 • Pravni okvir za Joint Venture
 • Licence
 • Planiranje za lokalnu montažu
 • Upravljanje kvalitetom
 • Sustav provizije
 • Lokalizirani truu office
To dostavlja lokalni partner.

 

 • Etabliranje žiga truu na licu mjesta
 • Promocija marketinga
 • Prilagodba lokalne prodaje
 • Poslovni plan
 • Početni kapital i kapital za rast
 • Logistika robe
 • Usluga ugrađivanja i servisiranja proizvoda
 • Oblici financiranja za kupce
 • Pozivni centarå